نقش روکش یا پوشش از لحاظ فیزیکی این میباشد که سبب ساز شود عمل جوشکاری بوسیله الکترود به سادگی انجام بگیرد، به خصوص در موقعیت جوشکاری قائم یا بالای سر که حرکت مذاب بر مغایر گیرایی زمین است. فرض بر این هست که شرکت توزیع نیروی الکتریسیته انشعابات یک مشترک را زمان واگذاری به طور متعادل از سه فاز شبکه تامین خواهد کرد. جوشکاری برای اتصال قطعات به وسیله الکترودهای جوشکاری و از طرز پر کردن فضای خالی در بین آن ها انجام می شود.الکترود یک مفتول فلزی است اساسی پوشش فلاکس بر روی آن .این جور پوشش قوس الکتریکی را ثابت نگه می دارااست و به عنوان عایق برای ارتقاء مدت خنک شدن جوش مطلوب می باشد.پوشش فلاکس الکترودها گونه های متمایز دارد:پوشش قلیایی،رتیلی،رتیلی اساسی پودر آهن،سلولزی.الکترودهای جوشکاری الکتریسیته با پوشش میباشند و الکترودهای سوای پوشش به جهت جوشکاری گاز آرگون و CO2 به کار می رود. الکترود جوشکاری بر مبنا شاخصه های متفاوت جور بندی می شوند.یکی از آن ها محصول مفتول آن می باشد. الکترود چسبان سریع،پوشش فلاکس زیاد سنگین روی سیم دارا‌هستند و نرخ رسوب گذاری آن ها سرعت بالا است.کدهایی که در همین نوع بندی قرار می گیرند E6028 و E6027 می باشند. الکترود انجماد پر سرعت که برای تمام موقعیت جوشکاری مطلوب هستند و قوس قدرتمند و سرباره مقداری در جوشکاری ایجاد می کنند.کد این نوع الکترودها E6011 و E6010 می باشد. عدد 1،×1××E :الکترود جوشکاری در کل موقعیت ها کاربرد الکترود استیل اصفهان دارد. عدد آخر از سمت چپ،نوع جریان را مشخص و معلوم می نماید و می تواند بین 0 تا 6 باشد.اگر همین عدد صفر باشد،به همین مضمون‌ است که الکترود صرفا اهمیت جریان الکتریسیته عمل می کند.اگر عدد اخیر 1 باشد،در شرایط AC و DC،با مرتبه سختی جوش ناچیز و در درزها و سوراخ های مقعر کاربرد دارد.اگر این عدد 2 باشد،با جریان AC و DC به فعالیت می رود و شکافت جوش آن متوسط و رتبه سختی مقداری بیش تر از شماره 1 می باشد.عدد 3،با جریان مستقیم عمل می نماید و قوس الکتریکی آرامی دارد.اگر نشانه آخر 4 باشد اهمیت جریان AC و DC کار می کند و به جهت رخنه های عمیق و یا در جایی که نیاز به یکسری گرده جوش باشد مناسب می باشد.اگر عدد آخر 5 باشد اصلی جریان DC کار می نماید و به جهت سوراخ های باز و عمیق مناسب است.عدد 6 هم نظیر عدد 5 است مهم این تفاوت که اهمیت جریان AC عمل می کند. یکی از از شاخصه ها در گزینش الکترود قطر آن که به عبارتی قطر مغزی میباشد می باشد.هرچه قطعه عمل ضخیم خیس باشد،جریان موردنیاز برای جوشکاری و همینطور قطر الکترود هم باشد بیش خیس شود.کوچکترین سایز الکترود،2.5 هست که اصلی آمپر 60 تا 90 فعالیت می کند و به جهت جوش لوله گاز و آب خانگی و نیز آهن کلیدی ضخامت 2 تا3 ملی متر مناسب است.الکترود 3 که در واقع 3.25 هست،برای فلزات 5 میلی متر به بالا به کار گیری می شود و جریان آیتم نیاز آن روی جعبه آن درج شده است.الکترود 5 و4 برای اسکلت ساختمان ها آیتم استفاده قرار می گیرد.

ایندکسر