حکیمی حیاتی تأیید اینکه فلسفه وجودی بیت کوین حساس همین قوانین از بین برده شده است، تصریح کرد: بیت کوین را از وضعیت پول بیرون و به دارایی تبدیل کرده اند؛ در کانادا بعنوان بودجه مالی شناخته می شود و اشخاصی که آنرا معامله می نمایند می بایست مالیات بپردازند درحالی که در معاملات پولی در هیچ جای عالم مالیاتی پرداخت نمی شود. همین مسئله جلوی تبدیل شدن بیت کوین به ابزار پرداخت در کانادا را گرفته می باشد و به همین روش آن را محدود کردهاند. درحال حاضر که در آیتم طریق های خریداری نمودن بیت کوین اطلاعاتی به دست آوردید اضطراری هست تا در گزینه مرحله هایی که میبایست به جهت خرید همین ارز دیجیتال انجام شوند هم مقداری داده ها به دست آورید. هدف خالق یا این که خالقان بیت کوین، تولید یک نحوه پرداخت امن و غیر متمرکز برای حذف واسطه ها از معاملات مالی بود. کلیدی واریز تومانی از طریق درگاه پرداخت بانکی، کیف پول تبدیل خود را شارژ میکنید. جور کیف پول مانند والت های لجر به دلیل طاقت فرسا افزار بودن به جهت استفاده های روزانه سرمایه گذاران مطلوب نبوده و برای سرمایه گذرای طولانی مدت عالی است. تا وقتی که مقررات مشخصی برای این حالت وجود نداشته باشد همین رخداد عملاً به شکل خروج سرمایه خودش را نشان میدهد. گمانم همین می باشد که زمانی که بانک مرکزی بخواهد مدرک مربوط به رمزارزها را منتشر کند، تکلیف این ابهامات را مشخص و معلوم کرده باشد؛ الان ماین کرده و بیت کوین استخراج می نمایند ولی هیچ تعهدی به مرز و بوم بابت ارزی که بابت ماینر از مرز و بوم بیرون شده و برق ارزانی که مصرف شده ندارند؛ الان اساسی این حالت می توانند اهمیت دستگاه ماینر بیت کوین استخراج کرده و در ترکیه خانه بخرند! داعیه کرده است، تا هنگامی که کندل هفتگی بیت­کوین بالاتر از مرحله 39,600 دلار بسته نشود، فرایند ارزش بیت­کوین صعودی نخواهد شد. براین اساس اینطور نمی شود که سوای قانون پول چاپ کرد. اگر شما هر گونه سوالی در رابطه کلیدی چه جایی و شیوه استفاده از خرید بیت کوین ظاهر دارید، می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر