مدام حواستان به تعداد گلولههایتان باشد؛ کوله پشتی خود را خالی نگه دارید و آیتمهای بدرد نخور را برندارید؛ و به یاد داشته باشید که از اسلحه ثانویه خویش به کارگیری کنید. در این عنوان استتار و اختفا خیلی معنایی ندارد، اگر‌چه میتوانید در گوشه و کنار نقشه باشید و خیلی وسط نقشه جولان ندهید البته هیچ گاه نمیتوانید از دید مخفی شوید، این نکته را نیز فراموش نکنید که تعداد مرگهای تیمتان و تعداد تلفاتی که از مجموعه رقیب میگیرید بسیار با هستند. در واقع هر کاراکتر در همین عنوان موبایلی ویژگیهای ظاهری و صدای خاص به خود را دارااست که تمامی بوسیله مجموعه تولید کننده طراحی شدهاند. بازی ویژگیهای سبک نقشآفرینی را اهمیت سبک کارتی در نیز آمیخته و گرافیک چشمگیری داراست که بایستی ببینیم در کار چگونه است. هفتهی قبل Activision اطلاعیهای دربارهی مسابقات جدید کالاف دیوتی تلفن همراه منتشر کرد اما در این هفته و به طور همزمان مهم آغاز فصل سوم همین بازی داده ها بیشتری از رقابتها منتشر شد؛ از گزاره میزان جایزهی مسابقه که دو میلیون دلار خواهد بود. اینطوری خوب تر و سهل وآسان خیس در مبارزات کمپانی می نمایید و ترقی بیشتری در بازی به دست آوردن خواهید کرد. این نقشه دارای میزان کوچکی میباشد و همین باعث می شود که رقابت بازیکنان در بازی از هیجان و معضل های بیشتری برخوردار باشد. اما در حیث داشته باشید که حساس بازی کردن نیز میتوانید امتیازهای گفته شده را به دست آوردن کنید؛ براین اساس برای ارتقاء و پیشرفت در کال اف دیوتی تلفن همراه اجباری به جهت هزینه کردن وجود کالاف دیوتی لجندری ندارد. حیث شما چیست؟ خرسند می شویم درصورتیکه نگرش خویش را اصلی ما به اشتراک بگذارید. خوشبختانه موجو جم مهم کمترین سود خرید کردن سی پی کالاف دیوتی تلفن همراه را در اختیار شما قرار می‌دهد آن نیز بدون هزینه واسطه. گوشتان را تیز کنید تا صدای پای آنها را بشنوید؛ در کمینشان بنشینید و منتظر فرصت مناسب باشید؛ و در لحظه طلایی فعالیت آنها را یکسره کنید! » را مطالعه کنید. هر فصل اهمیت بروزرسانی کالاف دیوتی گوشی شخصیت ها و لباس های تازه نیز به بازی بیشتر می شود که می توانید حیاتی خرید یا بدست آوردن آن ها، اکانت کالاف دیوتی گوشی خود را ارزشمندتر کنید.

ایندکسر