چه یقین کنید و چه اعتقادوباور نکنید، سگها از اعتمادبهنفس بالایی برخوردار نیستند و شما بهعنوان صاحب سگ باید اقداماتی انجام بدهید که اعتمادبهنفس حیوان ارتقاء یابد. هنگامیکه سگ در انجام دادن وظیفهاش برنده کار کرد، به او پاداش بدهید. بلند ترین سگ که در سال 2010 اندازه گرفته شد، سگی از نژاد گریت دن بوده و بلندی مساوی 1.09 متر داشته است. بخش اعظمی از افراد معتقدند او‌لین نژاد این حیوان از گرگ های خاکستری به وجود آمده می باشد ولی روزگار و محل ظریف اهلی شدن آن معین نیست. کلیدی توجه به اولین مطالعه تبارک بر روی DNA میتوکندری سگ­ها و گرگ، Pang و همکاران (2009) ابلاغ داشته­اند که سگ­ها در زمانه دورتری از 100 هزار سال قبل منشاء گرفته­اند و همین خیلی نزدیکتر از چیزی می باشد که حوادث باستانی نشان داده است. کلیه توالی­های ناحیة متغیر ابتدایی ژنوم میتوکندری بدست آمده در این مطالعه اهمیت به کار گیری از نرم­افزار BioEdit (Hall, 1999) ویرایش شده و به ارتفاع 582 جفت باز درآمدند. به یاد داشته باشید که لحن صدای شما در برقراری رابطه اصلی سگ مضاعف اهمیت است. هنگامیکه طفل کوچک نزدیک سگ است زیاد مراقب باشید، هیچوقت به کودکان اجازه ندهید سگها را بغل کنند چون ممکن هست از دستشان بیفتد و باعث صدمه دیدن حیوان شوند. دراین تمرین هیچ گاه نباید اورا ازفاصله دورصدا کرد بلکه باید مدام ازهرکجا هستید نزد او مراجعت نموده واورا همراه ببرید. حتی چنانچه در کل ارتفاع روز سگ تنها باشد، او نیز مثل بقیه اشخاص نیاز به داشتن تحرک دارد. سگها حیواناتی پرانرژی هستند، از اینرو بازیهایی مثل طنابکشی میتواند مقداری از انرژی آنها را جوابگو باشد و به اجتماعی شدن آنها نیز کمک میکند. برای سگی که سن و سال زیادی دارد، بازیها و ورزشهایی که نیاز به تحمیل و انرژی متعددی ندارند، نظیر شنا کردن در یک محیط ایمن می تواند اثرگذار باشد و به محافظت سگ امداد کند. به کار گیری از ابزارهای مدرن و پیشرفته کنترلی مثل دوربین های نظارتی، دستگاه های ایکس.ری و همینطور سگ های کاشف مواد مخدر در گمرکات کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد و در این زمینه گمرک حساسیت های خود را در خودداری از ورود کالاهای قاچاق و غیر مجاز به مرز و بوم داشته و قاطعانه مقابله میکند. چنانچه از نوشتن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم خرید سگ واقعی لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر