معمولا میزان اکسیژن گزینه نیاز مهم واحد لیتر در دقیقه (L/m : Liter Per Minute) ابلاغ می شود. فلومتر: فلومتر که نوعی خط کش می باشد و بر حسب لیتر بر دقیقه رتبه بندی شده هست گاز اکسیژن خروجی را بر حسب لیتر بر دقیقه تهیه می کند. در اکسیژن ساز های پرتابل، میزان اکسیژن خروجی به صورت دستی و بر پایه نیاز مریض از طرز برگه کنترلی کارگزاشتن شده بر روی دستگاه تهیه می شود. در این قسمت میزان فشار اکسیژن تهیه و تنظیم شده و اکسیژن به سمت خروجی دستگاه منتقل می شود. پس از ۷ یا این که ۸ ساعت کار دستگاه خوبتر می باشد ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خاموش شده و استراحت کند. در این شرایط استعمال از کپسول های اکسیژن یا این که دستگاه های اکسیژن ساز سفارش می شود. ولی میزان محافظت شارژ باتری به میزان مصرف مریض بستگی دارد و اکسیژن ساز هایی که اهمیت باتری عمل می کنند نسبت به گونه هایی که اصلی الکتریسیته کار می کنند، غلظت کمتری دارند. دستگاه اکسیژن ساز یا این که دستگاه اکسیژن فشرده، پرکاربردترین وسیله به جهت بیماران مبتلا به مشکلات تنفسی می باشد، اکسیژن مورد نیاز بدن را تامین می نماید و اصلی فشرده سازی مولکول های هوا، نیتروژن موجود در آن را می گیرد، غلظت اکسیژن را تا حدود بالای 90 % می رساند و به رخ گسترده در منزل، مرکز ها درمانی، بیمارستان ها، خانه سالمندان، آزمایشگاه ها، صنایع گوناگون، شیلات، تصفیه منزل ها، باشگاه های ورزشی و غیره گزینه استفاده قرار می گیرد. ۱-۲ فیلتر دوم یا به عبارتی فیلتر هپا (HEPA) از متاع کاغذی می باشد که ترازو و رخ های متمایز داراست که بستگی به مارک دستگاه اکسیژن ساز زمانه تعویض مختلفی دارند. احتمالاً تا به امروز به همین فکر کرده اید که دستگاه اکسیژن ساز برای چه منظوری استفاده می شود؟ واردات همین دستگاه ها به ادله عدم داشتن FDA و حمایت از کالای اهل ایران حساس مشکلاتی مواجه شده است. شرکت های تولید کننده اکسیژن ساز های اهل ایران دارای برندهایی مانند سوشیا، اکساز، اکسیژن پلاس و … سوند اکسیژن ساز نباید در گیر گره خوردگی یا پاره گی شود. لیوان یا این که پیاله مرطوب کننده، به خواسته مرطوب کردن اکسیژن و جلوگیری از خشک شدن و آسیب دیدن ریه به کار گیری می شود. این دستگاه ها اهمیت یک مرطوب کننده هستند که لیوان اکسیژن ساز نامیده می شود و باعث می شود که هوای مرطوب به ریه مریض یرسد. به جهت تمیز نمودن دستگاه بایستی آن را از برق کشید و بعد از آن اصلی پارچه مرطوب آغشته به مواد پاک کننده رقیق تمیز کرد. همین جام بایستی تروتمیز با آب و سرکه سپید شسته و تمیز شود. میزان مورد حیث آب بر روی استکان معلوم شده و نباید از آن کاهش یا این که عمده باشد. محیط زئولیت: در همین محفظه پودر یا این که گرانول های زئولیت وجود دارد که گاز اکسیژن را اهمیت شیوه نوسانات جذب سطحی تغلیظ می کنند. در صورتی که شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در آیتم دستگاه اکسیژن ساز اتاق عمل بدست آورید به تارنما ما مراجعه کنید.

ایندکسر