در صورتی که هنگام ترمز نمودن اتومبیل به یک طرف کشیده شود ایراد از کجاست؟ به دنبال یک کامیون در حالا حرکت هستید،کامیون در اکنون گردش به راست و وارد شدن به یک جاده نخ نما است.چه اقدامی می کنید؟ شما حساس شتاب ۶۰ km در ساعت در یک جاده مرطوب در حالا رانندگی هستید، مسافت شما حساس اتومبیل جلوئی چندین طول خودرو بایستی باشد؟ کیلومتر در ساعت و در شب… معنی شکل مستطیل پرچمی در علامت ها عبور ومرور چیست؟ معنا رخ تحت چیست؟ در تقاطع صورت تحت حق تقدم عبور اهمیت کدام وسیله است؟ در تقاطع صورت تحت حق تقدم عبوربا کدام وسیله است؟ در تقاطع در شکل نداشتن خط ایست در چه فاصله ای از چراغ راهنمایی توقف میکنیم؟ طراحی همین آزمون ها به مدل ای هست که برای مثال شما در یک آزمون 30 سوالی به صورت آنلاین شرکت می نمایید و در انتها نتایج آزمون را اخذ می کنید. جهت رانندگی عالی می بایست از چه مسافت ای پلاک ماشین ها را بخوانید؟ زمانی که عملکرد دارید اتومبیل را برروی سراشیبی بوستان کنید،چه اقدامی بایستی انجام دهید؟ درود سوال ها به صورت تکی به اکران درمیاد, آزمون آئین نامه حیاتی 1 شما آن‌گاه از جواب هر سوال بعد از دکمه تحلیل نمودن در به عبارتی لحظه جواب صحیح یا خطا پاسخ صحیح را می توانید تماشا کنید و به همین صورت تا پایان ازمون می توانیدادامه دهید. پاسخ درست میشه بهتراز تمام مخزن آب رادیاتور از ضدیخ پر شود. بعضی براین باورند که داشتن پاسخ سوال ها آزمون هم‌زمان دارای آنها، می تواند ذهن متقاضیان را ضعیف کرده و آنها را به مطالعه روزنامه وار سوال و پاسخ ها عادت دهد. تعداد پرسش ها 600 سوال که در هربار رفرش 30 سوال به رخ تصادفی نشان داده می شود. یک عدد از خط مش های اثر گذار در قبولی شما در امتحان آیین نامه، شرکت در آزمون های آنلاین تارنما درایوینگ می باشد. دانلود رایگان آزمون آئین طومار رانندگی (قبولی ۱۰۰٪) به چه رخ است؟ درصورتیکه شما هر دسته سوالی در ارتباط اهمیت چه جایی و نحوه به کار گیری از ازمون ایین طومار صوتی دارید، می توانید کلیدی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر