به طور همزمان مقدار سوخت و ساز تن نیز بالاتر میرود که نقش اهمیت بر بر روی تناسب اندام دارد. اما آیا این تمرین ورزشی عوارضی را نیز بدنبال دارد؟ درمان سلولیت از جمله این مورد ها است. در ورزش اهمیت ایکس بادی همگی عضلات تن از جمله عضله‌ها اسکلتی، عضله قلب و سیستم تنفسی درگیر میشوند. از اثرات فوق العاده ورزش ایکس بادی ارتقاء میزان شتاب ورزشکاران است. در ورزش ایکس بادی کالری سوزی چه میزان است؟ همان طور که گفتیم شما در هر ۲۰ دقیقه از همین ورزش به میزان ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری از چربیهای طولانی تر تن را میسوزانید. به این ترتیب چنانچه مایلید تنها در هفته اهمیت دو جلسه ۲۰ دقیقه ای فعالیت های ورزشی علاوه بر چربی سوزی و کاهش سایز به رشد ماهیچه‌ها خویش هم دست یابید، همین تکنولوژی برای شما فراوان ایکس بادی حساس هفتم مطلوب است. به جهت تمرینات X-body بایستی هر هفته به مدت ۲ توشه و هر بار ۲۰ دقیقه همین ورزش را انجام دهید. در مقایسه ایکس بادی با ورزش های سنتی می بایست گفت ایکس بادی می تواند فواید یک تمرین شدید را سهل وآسان خیس و در روزگار کمتری به ارمغان بیاورد. XBody همچنین اساسی فراهم آوردن یک موسسه آموزشی EMS وابسته به صاحبان XBody، قابلیت دسترسی به شیوه های جامع و عمیق تدریس را فراهم کرده که به تمرین کنندگان اجازه می دهد بیشترین عاقبت را از تکنولوژی پیشرفته بگیرند. مشخصه این حالت، احساسی می باشد که شخص در روزگار تحریک دریافت می نماید به طوری که بیان می کند یک سمت از بدنش دریافتی مختلف داشته است. 3- تحریک عضله سازی بوسیله پالسهایی که به عضله‌ها وارد می­شود. در این نحوه اساسی تحریک الکتریکی عضلات، می توان سرعت چربی سوزی و عضله سازی را افزایش داد.

ایندکسر