نوزادان نیز ممکن است در گیر ژنیکوماستی شوند. بعضی از داروها ممکن میباشد حیاتی انجام جراحی تداخل داشته باشند. از یک هفته قبل از انجام همین شیوه جراحی، از انجام عمل های بدنی سنگین جلوگیری کنید. به این گونه طرز درمانی، VASER گفته میشود. کوچک نمودن سینه مردان مهم برش بافت به طور معمول عملی سرپایی میباشد که زیر بیهوشی عمومی یا بیحسی موضعی اهمیت آرامبخش انجام میشود. استعمال از مواد مخدر سبب ساز کاهش ریتم تنفسی در اشخاص شده که سبب عارضه ها داروهای بیهوشی را در مریض افزایش می دهد. کسانی که اساسی التهاب در حوزه‌ پستان هستند و دردهای آزاردهنده ای را به برهان ارتقا حجم پستان تحمل می کنند. در جلسه مشاوره پیش از فعالیت ، می بایست جراح را از هر دارویی که مصرف می کنید مطلع کنید. بیماران می بایست پزشک معالج خویش را از هر دارویی که مصرف میکنند و یا پایین هر درمانی که هستند آگاه کنند. به جهت این که از بروز عارضه ها جراحی ریز کردن سینه جلوگیری نمایید و از عاقبت رضایت تمام داشته باشید در آیتم جراح سینه تحقیقات واجب را انجام دهید و نمونه کارهای جراح سینه مورد نظر را بازدید کنید. در شکل مشاهده درد، التهاب، سفتی و ترشح از نوک سینه (یکی از سینه ها و یا هر دو) مطلقا به پزشک مراجعه کنید. کسانی که به کارگیری از درمان های دارویی برای آن ها مناسب نبوده و تاثیری در فرآیند بهبود بیماری آن ها نداشته است. کسانی که کلیدی بیماری های زمینه ای نیستند و مشکل جسمانی برای انجام جراحی ندارند. افرادی که اهمیت اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی نباشند. مصرف مشروبات الکلی منجر انباشته شدن چربی در کبد شده که می تواند تا حد دوچندان متعددی دلایل همین روش جراحی را افزایش دهد. به کار گیری از مواد مخدر و مشروبات الکلی تا از یک ماه قبل از انجام این شیوه جراحی ممنوع است. در صورتی که علت ساخت ژنیکوماستی در بیماران وجود بافت چربی باشد، پزشک معالج از شیوه لیپوساکشن به جهت خارج نمودن چربی ها به کارگیری می کند. وجود بیش تر وزن در افراد علاوه بر این‌که سبب ساز افزایش بافت چربی در حیطه سینه می شو و در عاقبت جراحی لیپوساکشن را در این حوزه‌ اساسی خلل مواجه می کند، تا حد دوچندان زیادی بر عاقبت بخش بودن عمل نیز تاثیرگذار خواهد بود. اعتنا به این نکته حتمی هست که وجود بافت چربی در ناحیه سینه اهمیت سایر نقاط بدن متفاوت است. در اینجا بیشتر به باز‌نگری وب وبسایت عمل ژنیکوماستی اهواز.

ایندکسر