وی اهمیت تاکید بر این که در صورت نیاز به استقرار بیمارستان سیار و صحرایی، موضوع بایستی به شکل آنی و سوای فوت وقت در هیئت رئیسه دانش گاه و ستاد کرونا استان مطرح و در رخ تصویب، مراتب حیاتی معاونت معالجه ستاد وزارت بهداشت مکاتبه شود، گفت: اصلی اعتنا به محدودیتهای ارائه سرویس ها در بیمارستانهای سیار و صحرایی، قبل از هرگونه تصمیم گیری در همین خصوص، می بایست ظرفیتهای موجود محلی و قابلیت اعزام و انتقال بیمار به استانهای همجوار و معلوم باز‌نگری شود. کریمی ابلاغ کرد: در رخ افزایش نیاز به ارائه سرویس ها سرپایی اصلی هماهنگی نتورک بهداشت و درمان علاوه بر کلینیکهای تنفسی، از فضاهای مراکز جامع سالم به صورت شبانه روزی به کار گیری شود. آدرس و فهرست بیمارستانهای ریفرال و مکانهای جایگزین می بایست حساس هماهنگی معاونت درمان دانشکده در اختیار گروه مدیریتی بیمارستان قرار دیتا شده و در محل کار سر گروهی و مترون موجود باشد. در صورتی که به جهت ساخت اسباب و خودرو آلات و یا حتی قابل انعطاف افزارهای تجهیزات طبابت و آزمایشگاهی اقدام می کنید، لازم میباشد که در جریان و وضعیت ثبت کمپانی تجهیزات پزشکی قرار بگیرید. نائب رئیس معالجه وزارت بهداشت گفت: اضطراری است بر نحوه اکسیژن درمانی بر مبنا پروتکل مربوطه تجهيزات پزشكي تهران می بایست نظارت شود. کریمی اظهار داشت: در مرحله بیمارستان باید شخص یا افرادی مسلط به امور آمار در همه روزها هفته (شامل روزهای تعطیل) برای ورود داده ها و آمارهای موردنیاز وزارت انتخاب شده باشند و روزانه آمار مراجعین (سرپایی و بستری و به تفکیک سنی) شاخص مدت دوران اقامت بیماران در بخشهای معمولی و ویژه، بیماران ترخیصی، پیگیری بیماران پس از ترخیص، آمار کارکنان در گیر (شاخص ابتلای پرسنل)، آمار فوت، مقدار عفونتها، نیازهای دارویی، تاسیساتی، اکسیژن و بقیه داده ها موردنیاز را دارای هماهنگی ستاد دانشگاهها در سامانههای مربوطه مهم مسئولیت، چک و تأیید مدیر بیمارستان انجام دهند. در صورت ارتقاء توشه مراجعه، مجموعه مدیر بیمارستان تحت آنالیز مدیر بیمارستان به صورت روزانه تشکیل جلسه داده و بر پایه گزارش روزمره دریافتی، ارزیابی کافی برای پذیرش بیماران سرپایی و باز‌نگری اندیکاسیون های بستری و ترخیص به کار آید. وی با اشاره به اینکه پروسه تریاژ بایستی کتاب و مجموعه مستند باشد و پرستار تریاژ تسلط کافی به الگو و جزئیات تریاژ داشته باشد، گفت: نوبت دهی ویزیت بیماران سرپایی و پذیرش بستری (به تفکیک بیماران کووید ۱۹ و سایر بیماران) از طرق گوناگون نظیر سامانه تلفنی یا این که پیامکی پیش بینی و در رخ قابلیت و امکان اجرایی شود. هنگامی که شما این نوشته را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در رابطه دارای تجهیزات پزشکی قروه وب تارنما خویش باشید.

ایندکسر