از این دسته شیرها در زمانی که در اختیار گرفتن دقیق فشار و یا مقدار گذر بخار مضاعف لازم باشد، بکار برده می­ شوند. به این رخ که هرچند تحت اثر گذاری فراوان شدن فشار بالادست، نیروی عمودی وارد شده بر شیر افزایش می یابد، اما از سمت دیگر این نیرو از شیوه لوله به تحت دیافراگم با وارد می شود که دارای نیز خنثی گردیده و در غایت شیری خواهیم داشت که در اختیار گرفتن دقیق فشار را فارغ از اعتنا به تغییرات فشار ورودی، تولید می نماید. بکارگیری از شیر فشارشکن موجب راحتی در بهره برداری از شبكه ها و خطوط انتقال، از میان رفتن هزینه های بالای خرید کردن زمین و ساخت مخازن فشارشكن را موجب می گردد و همینطور اصلی اندک شدن فشارهای تحمیلی در شبكه ها و خطوط انتقال به مقدار چشمگیری از تلف شدن آب پیشگیری می شود. تفاوت چهارم همین شیرها این هست که شیر فلکه تهیه فشار تنها در تجهیزات آتشنشانی کاربرد دارد. همین دو نیروی ضد‌و‌نقیض همدیگر را خنثی می کنند و با دقت به خواص واکنشی متغیری که در فنر می باشد در غایت فشار خروجی استوار خواهد ماند. نیروی تولید شده از جمع جبری دو نیروی ذکر شده و همینطور نیروی رو به بالا بر شیر اصلی از سمت جریان ورودی به شیر، معین کننده حالت دقیق شیر حساس می باشد و در غایت موجب اندک شدن فشار خواهد شد. به دلیل این که اکثر عیب های فشار شکن ها در اثر وارد شدن اجسام خارجی ( در سیستم بخار ورود بخار مرطوب ) ایجاد می گردد، حتمی هست از صافی ( سپریتور در سیستم بخار ) پیش از شیرهای فشار شکن بکار پیروزی و صافی ها به شکل زمان ای و مطابق برنامه زمانی تمیز و سرویس شوند. به تیتر مثال فشار بالا می تواند لوله ها و یا حتی دیگر اتصالات سیستم همانند زانویی ها را از هم انقطاع کند. از سمت دیگر، خروجی این شیرها در ارتباط با تغییرات فشار بالا دست جریان نمی باشند. شیرهای فشارشكن به صورت اتومات فشار بالا و حاذق و متغیر وارد شونده را به فشار پایین و اثبات خروجی تبدیل می نمایند و در صورتی که در شبكه پس از شیر فشارشكن ، آب به کار گیری نشود به خواسته پیشگیری از انبوه شدن فشار استاتیک، شیر فشار شكن به شکل اتوماتیک جریان را انقطاع می نماید. به برهان این‌که در بارهای اندک، شیر مجبور می باشد در شرایط نزدیک به بسته کار کند و به باعث به وجود داخل شدن مسافت اندک در بین بخش پلاگ شیر و نشیمنگاه آن ، شتاب در همین بخش افزایش یافته و موجب خوردگی و نخ نما شدن بخش های درونی شیر می گردد. بایستی اعتنا بخشید که تا نقطه نهایی شیر فشار شکن را نبندیم چون سبب خسارات جبران ناپذیری به پمپ کارواش می گردد. پس باید در هنگام پیدایش همین کمتر یا این که افزایش فشار در ورودی تنظیمات فشار شیر فشار شکن را تغییر تحول دهیم. از شیر فشار شکن به جهت در دست گرفتن فشار خروجی در پمپ های کارواش شیر فشارشکن هانیول استفاده می شود.

ایندکسر