به علت تاثیر داروی بیهوشی ممکن است یک تا دو روز سپس از ماموپلاستی با درد، سرگیجه و سنگینی داشته باشید. از این رو بهتر است تا دو روز سپس از جراحی یک نفر همراه داشته باشید. مریض بایستی تا جایی که می تواند به تندرست بدنی خویش حیاتی دهد. وزن بدنی را در حالت ایده آل محافظت و ورزش کند. هر چند مورد سلامتی وجود ندارد اما آسان هست و می تواند نتیجه ها سریعی را به ارمغان آورد. در طول قدمت انسان دارای اعتنا به پارامترهای متمایز مثل تغییر تحول وزن،بارداری و ارتقاء سن اندازه سینهها تغییر‌و تحول می نماید که گاهی این تغییر میزان مناسب نیست. گونه های متمایز جراحی ریز نمودن سینه وجود دارد که بهترین نوع با دقت به میزان سینه ها و میزان تغییری که مریض می خواهد، در لحاظ گرفته می شود. هر یک از نحوه ها، اسکارهای متمایز را بر جای خواهند حركات ورزشي كوچك كردن سينه مردان گذاشت. بخش اعظمی از بیماران، دو هفته آن گاه می توانند به محل کار خویش برگردند. از مرطوب شدن محل بخیه ها اجتناب کنید. جراح شما ممکن می باشد از یک سری لوله ها در جراحی استعمال نماید و آن گاه سینه های شما را بخیه زده و آن ها را در یک پانسمان اختصاصی قرار بدهد. ورزشهای هوازی مانند بالا رفتن از پله، دوچرخهسواری و پیادهروی اهمیت قدرت میتوانند متابولیسم شما را تسریع کنند و به کمتر چربیهای تن کمک کنند. وقتی که نیاز باشد میزان پاره ای از بافت برداشته شود، برشی اطراف هاله قهوه ای رنگ زده خواهد شد. التهاب و تورم سینه ها بعد از آن از گذشت یک‌سری هفته برطرف خواهد شد. مریض سپس از گذشت دو هفته، توانمند به انجام فعالیت های سبک خواهد بود. هرچه سینه سایز کمتری داشته باشد میزان برش ها نیز کوچکتر خواهد بود. در صورتی که سینه ها بسیار تبارک و افتاده باشند، نوک سینه به طور تمام برداشته و در پوزیشن نو قرار می گیرد.

ایندکسر