طی تحلیل که در سال قبلی در شرکت انجام شد، در بازۀ هنگامی سال 91 تا 97 صرفا 3 توشه مشتریان ما به جهت انجام سرویس ها پس از فروش حساس شرکت تماس گرفتند که 2 آیتم از آن مربوط به محصولات تعمیری بود و یک مورد به نادرست در آکس محل بسته شدن فلنج سر جک ارتباط داشت که در تمامی این سه مورد که در بازۀ زمانی 6 ساله و اهمیت توجه به گستردگی محصولات آمار نامطلوبی به شمار نمی آید در کمترین روزگار ممکن از بین بردن عیب گردید و در ادامه و اهمیت برگزاری جلسات مختلف داخلی، همه جوانب بروز خلل بازنگری شوید تا از تکرار دوبارۀ آن دوری گردد. به این ادله سرویس ها پس از فروش در این کمپانی از منزلت بالایی برخوردار است. پمپ هیدرولیک در واقع یک ایجاد کنندهی انرژی میباشد که که منجر ارتقا میزان انرژی سیال میشود. کارایی این شیرها بر شالوده اصلاح ولتاژ یا جریان الکتریکی بوده، به نحوی که مقدار جابجایی اسپول یا خط مش دهنده جریان درون شیر، رابطه مستقیمی دارای جریان یا ولتاژ الکتریکی دارد. صنایعی که از این سیستمهای مستقل بهره میبرند، میتوانند بر شالوده نیازهای خود سفارش خود را شخصیسازی کنند. استفاده از همین مدل بلوکه ها در مدارهایی که محدویت جا برای کارگزاشتن شیرها وجود دارد مرسوم است. شیرها و بقیه اجزای مدار در مکانی کارگزاشتن میگردند که نمیتوان در دوران هم بر بر روی آنها مانیتور داشت و آنها را تعمیر کرد. به جهت مثال زمانیکه نتوان پمپ و موتور را بر روی در مخزن نصب کرد میبایست از حاشیه های جانبی جهت انجام همین کار کمک گرفت.قعدتا اهمیت توجه به همین شرایط موقعیت و تفکرات ویژه ای جهت آب بندی لحاظ می گردد. پاورپک هیدرولیک (Hydraulic Power Pack) یا این که پاور یونیت هیدرولیک (Hydraulic Power Unit) در مدار ها و سیستم های هیدرولیک کاربرد دارد. به این ترتیب در صنعت های متعدد جهت توان بخشیدن به سیستم هایی که به عمل گرفته می شوند و ساخت نیروی محرکه کار کشته می بایست از این یونیت ها اجزای یونیت هیدرولیک به عمل برند. واحد نخستین که به عبارتی الکتروموتور می باشد به نوعی محرک پمپ هیدرولیک در مدل های متفاوت یونیت های هیدرولیک موتور الکتریکی اساسی الکتریسیته DC و یا این که AC می باشد که در صنعت های گوناگون کاربرد الکتروموتور با برق AC همگانی خیس است. اولی قسمت در یک پاورپک هیدرولیک الکتروموتور یا موتور احتراقی هست و دومین بخش آن پمپ هیدرولیک و قسمت اخیر مخزن است. اگر شما هر جور سوالی در ارتباط اصلی چه جایی و طرز استعمال از عکس یونیت هیدرولیک دارید، می توانید حساس ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر