درواقع قرار هست پیچ و مهرههایی که توسط انسانها، داربستها را به نیز وصل کرده اند، تا او بالا برود، گشوده شوند و اهمیت یک سقوط… به موقعیتی اشاره داراست که قهرمان فیلم فرهادی هر لحظه قرار است سقوط کند. وی حساس طرح این سوال که قهرمان واقعی فیلم کجاست؟ سکانس جلسهی پس از جشن خیریه مهم حضور بهرام (محسن تنابنده) تقلیدی از میزانسن دورهمی خانهی حجت (شهاب حسینی) در فیلم جدایی نایاب از سیمین هست و حتی دعوای رحیم و بهرام هم همان سکانس مشهور عصبانی شدن حجت در دادگاه است. از سوی دیگر تنابنده بیش از هر چیز دیگری بازیگر طنز است که اساسی بازی – و ولی کارگردانی- در سریال «پایتخت» به شهرت رسیده است. رحیم که به طراوت حیاتی مرخصی دو روزه از زندان آزاد شده است، از یک داربست بلند که حیاتی طناب بسته شده است و قبلتر از وجود نمادین همین داربستها گفته بودیم، بالا میرود. بازیگر نقش اول رحیم (امیر جدیدی) که در اوایل از پلههای بیپایان بالا می‌رود (تصویری زیرکانه از سربالایی دلهرهآور موقعیت کنونیاش) خوشنویسی هست که دو روز قبل از زندان بیرون آمده است. کارگردان فیلم A Separation ، او‌لین فیلم اهل ایران چیره جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان با یک درام طبقه متوسط برگشته است. در A Hero ، زندان یک قفس در گشوده است، جایی که قهرمان از یک طبقه کارگر در همت برای رهایی از جایی میباشد که گشوده زندان است. مکانی که به جهت فیلمبرداری فیلم دلیر تعیین شده شیراز هست و در اولی صحنه، ما حیاتی یک شخصیت دلیر درستگو ولی بی آلایش لوح روبرو میشویم. در حقیقت، مولفه اصلی در فیلم قهرمان، شامل تضعیف ادراک نخستین ما از بهرام سختگیر، نبخشیدن بهرام به تیتر یک تنش تماما شرورانه، و رحیم قربانی که مستقیماً در ورطهی بی گناهی دست و پا میزند، است. دوم به او میگویند (مسئولان زندان) بیا مذاکره کن و آن‌ها (مسئولان زندان) از قِبَل گفتمان رحیم به جهت خودشان جیبی میدوزند تا بگویند این آدم که خیّر و مهم اصول، دست پرورده ماست، در زندان ماست و ما نیز کلیدی او اخلاق لطف داریم. پس از تماشای فیلم دلاور اصغر فرهادی در فستیوال فیلم تورنتو، نوشت: هر فستیوالی یا این که باید مهم فیلمی از اصغر فرهادی شروع شود یا این که اصلی فیلمی از او تمام شود؛ در موقعیت اول، حواس و چشاییتان در شروع فستیوال تهیه و تنظیم می‌شود و در شکل دوم بعضی از طعمهای بد را، میشوید و از فی مابین میبرد. اگر شما هر مدل سوالی در ارتباط کلیدی کجا و روش به کار گیری از اصغر فرهادی قهرمان زاده کجاست دارید، می توانید حیاتی ما در برگه وب تماس بگیرید.

ایندکسر