ولی همین سوراخ به پیستون اذن نمی دهد تا گاز یا این که مایع را در بالای پیستون فشرده کند. اهمیت توجه به سرعت بالای کمپرسور (rpm) که به طور معمول امروزه به دست می آیند، از دست دادن نشت گازتنها اثر گذاری جزئی بر کارایی کمپرسور دارد. به جهت نظارت عملکرد کار موتور و این‌که حالت کاری آن به چه صورت است و آیا مشکلی دارد و یا در آتی مبتلا مشکلی خواهد شد یا این که نه روشهای متمایز وجود داراست یکی از همین شاخص ها چگونگی شرایط پیستونهاست . ولی خوب تر است بدانید نه دوچندان فنی تفسیر دادهایم که منجر گیج شدن شود و خیر سطحی . همانطور که میدانید بهترین گونه به جهت این وسیله , پیستون تبریز خودرو پیستون لاغر اصلی شاتون به شدت کوتاه است تا بتواند شتاب بسیار متعددی را ساخت نماید . تفلون کشور‌ایران این پیستون رینگ ها و رایدر رینگ ها را به جهت طیف وسیعی از صنعت های طراحی و ایجاد می نماید. پروسه ساخت در سپاهان پلیمر مجهز به تکنولوژی های پیشرفته و بکارگیری ظریف ترین خودرو آلات که توسط متخصصین مجرب و کارآمد به کارگیری می شود. پس پیستونها از مهم ترین اجزای موتور های احتراق داخلی محسوب می شوند. حلقه روغنی رینگی هست که در زیر ترین شیار رینگ نسبت به کارتر قرار جای می­گیرد. به گزارش اتوکار، پیشرانه پیستون متقابل (OPE) همین شرکت، میتواند در دنیای مدرن کنونی اتومبیل حرفی به جهت گفتن داشته باشد.پیشرانه پیستون متقابل بهجای یک میللنگ منفرد که بوسیله پیستونهای رفت و برگشتی در سیلندرهای خود گردانده میشود، با دو میللنگ می باشد که به وسیله چرخدنده به یکدیگر متصل شده و دو پیستون در هر سیلندر روبهروی یکدیگر هستند. پیشرانههای دو زمانه بهطور سنتی اصلی ادغام کردن روغن اهمیت بنزین روغنکاری میگردند که طبق استانداردهای مدرن کابوسی برای نشر آلایندگی میباشد و روغنکاری به طور کامل زیانآور نامگذاری میشود؛ ولی پیشرانه پیستون متقابل Achates مانند پیشرانه اتومبیلهای رایج بهصورت جداگانه روغنکاری میشود، بدین ترتیب مشکلی در این راستا وجود ندارد. سوخت بهطور مستقیم در بالای دو پیستون تزریق نخواهد شد، بلکه بهصورت مماس در بین آن‌ها تزریق میشود.هوا از طرز درگاههای موجود در سیلندرها وارد پیشرانه می‌گردد و گازهای خروجی از روش گروه دیگری از درگاهها به به عبارتی شکل، مشابه شرایط معمول در پیشرانههای دو زمانه، خارج خواهد شد. سطح بالای پیستون تحت ، گنبدی شکل می باشد. اصلی توجه به این که پروسه احتراق در گوشه و کنار احتراق به شدت پیچیده می باشد و کوچکترین برآمدگی یا این که فرورفتگی در پیستون ، بر صورت و دسته احتراق اثر گذاری می گذارد ، در برخی از خودروها علاوه بر فرم هایی که در بالا به آن اشاره شد ، فرم های پیچیده و بهینه ای به تراز بالای پیستون می دهند. حرکت خطی بالا به زیر آن نیز مبداء نیروی موتور می باشد به این ترتیب که کلیدی ذیل آمدن بر اثر فشار گازهای ناشی از احتراق درون سیلندر نیروی تولید شده از انفجار هوا و سوخت را به بخشهای دیگر موتور منتقل میکند. پیستون او‌لین قطعه موتور میباشد که آغاز به حرکت می‌نماید و انرژی به‌وجود آمده از احتراق سوخت را به میل لنگ منتقل مینماید. درحالیکه پیشرانههای احتراق داخلی رایج گزیده از انرژی تولیدی خویش را صرف پمپاژ مخلوط سوخت و هوا به داخل و تخلیه گازهای خروجی به بیرون میکنند.از پاراگراف مزایای پیشرانه OPE میتوان به آلایندگی ناچیز (به مهربانی سیستم احتراقی GCI) و ایجاد سادهتر و ارزانتر پیشرانه نسبت به نمونههای بی آلایش اشاره کرد؛ چون سرسیلندر و مجموعه سوپاپها در همین طرح حذف می‌شوند و دیگر نیازی به آنها نیست.حذف سرسیلندر دلیلی می باشد که سبب کاهش مساحت تراز نسبت به حجم پیشرانه و کاهش تلفات حرارتی میشود، در نتیجه انرژی بیشتری از احتراق به انرژی مکانیکی تبدیل میگردد (بازده حرارتی بالا). یکی از همین تجهیزات حیاتی ، پیستون اتومبیل میباشد که می تواند براساس مکانیزم طراحی شده انرژی حاصل از احتراق سوخت در موتور را به حرکت رفت و برگشتی تبدیل نموده و در نهایت همین حرکت ، به چرخ ها و به رخ حرکت چرخشی منتقل می شود . فشار داخلی همان نیروی فنریت ذاتی هست که حلقه پیستون را طبق اساسی مختصات مصالح و طراحی به کار رفته در تولید آن منبسط می­سازد. این پخی حاشیه سبب پیچش حلقه پیستون در زمانی که فشار گاز احتراق از روی آن برداشته شود میگردد. از طرف دیگر در بعضی از موتورهای سنگین از پیستونهای آلیاژ آلومینیومی به نظر داشتن خاصیت رسانش گرمایی مناسب همین ماده به کارگیری می‌گردد به‌این ترتیب که به کارگیری از آن ، کنترل بهتر حرارت محفظه احتراق را فراهم آورده و به این ترتیب سبب کنترل خوبتر احتراق میگردد. یک عدد از خط مش های کنترل انبساط پیستون ارتقا ترانه دفع گرما از کف پیستون میباشد . فشار اعمال شده بر بر روی حلقه این قطعه تقریبا کلیدی فشار گازهای احتراق متناسب است. رینگ این قطعه حاشیه اریب رینگی است که تراز مماس آن زاویه ای نسبتاً 1 جايگاه ای داشته باشد. زاویه پخی تماسی برقرار می­کند که سبب ساز ساماندهی روغن مازاد بر روی جداره سیلندر به سمت حلقه روغنی و از آنجا به سمت مخزن روغن می­شود. رخنه ها یا سوراخ هایی در مرکز شعاعی رینگ قرر دارا‌هستند که جریان آزادانه روغن به سمت مخزن روغن را ممکن می­سازند. 3- حیاتی ایجاد سوراخ های (I,U,T) رخ در دامنۀ پیستون که اساسی شیار های افقی و عمودی هستند، می قدرت از انبساط پیستون جلوگیری کرد.

ایندکسر