در همین خودروها مهم توجه به سیستم سوپاپ، شیارهایی در پیستون ساخت می شود که از بازخورد سوپاپ ها اهمیت این قطعه جلوگیری می کنند. رینگهای تراکم یک تکه و از فرآورده چدن ساخته می‌شوند که مقاومت لازم را در برابر گرما داشته و خطر ناکامی و سوراخ آنها کمتر باشد. بدین ترتیب که در باطن پیستون نواری از فولاد یا این که یک فلز منحصر (که فلز غیر قابل تغییر‌و تحول نامیده میشود) قرار میدهند و روی آنان را کلیدی ماده حیاتی یا آلیاژهای آلومینیوم پوشش میدهند. در صورت زیر ، یک نمونه پیستون را بازدید می کنید. در مواردی در راستای گژنپین قطر پیستون را کمتر در حیث میگیرند تا پیستون در شرایط سرد پاره ای متمایل به بیضی شود تا همین که در دما های بالا پیستون موقعیت گرد به خود بگیرد. که همین قطر و وزن در موتور های دیزل ممکن می باشد تفاوت داشته باشد. محصول پیستون از آلیاژ چدن یا آلومینیوم است. پیستونها چدنی گهگاه زمان ها اهمیت قلع یا یک فلز منحصر روکش دیتا میگردند تا جلای صافتر و مقاومت بهتری در در مقابل فرسودگی به‌وجود آورند. میخواهیم بدانیم پیستون چیست و چه نقشی در کارایی موتور ماشین بازی میکند؟ حلقه پیستون چیست و چه وظایفی دارد؟ در رخ زیر چندین نمونه حلقه پیستون را بازدید می کنید. حیاتی توجه به همین که 4 شیار در پیستون ایجاد شده ، این پیستون نیز متعلق به یک سیلندر 4 سوپاپ می باشد. شکل و تعداد قرارگیری سوپاپ ها در سیلندرهای ماشین متعدد است. 64 سیلندر موجود در همین تانک قطر به شدت بزرگی دارااست . همینطور رینگها اگر روغن را از بر روی تراز سیلندر به صورت تام پاکسازی نکنند سبب ساز به روغنسوزی باطن محفظه احتراق میشوند. پیستون های چدنی به دلیل سنگینی و همینطور بدنه بزرگتر تنها در ماشینهای دیزلی حیاتی توان بالا استعمال میشوند. چنانچه از تایپ کردن همین مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم پیستون راست لطفا از کاغذ ما بخواهید.

ایندکسر