در عصری که فرمانروا محمد خدابنده رغبت شیعی خود را آشکار کرده و نیازمند آن بود تا عالمان و ادیبان در دو بخش فقه و متانت به امداد وی بشتابند، روحانی حسن کاشی همین نقش را در بخش آرامش عهدهدار شد. حسن بن محمود کاشی آملی از شاعران شیعی مذهب قرن هفتم هجری قمری است.وی از شعر به تیتر ابزار و رسانهای به جهت تکثیر اعتقاداتش به کارگیری مینمود، به طوری که تمام قدمت خویش را صرف ترویج مذهب تشیع و سرودن اشعاری در مدح اهل بیت(ع) به ویژه مدح علی(ع) کرده است.زادگاه حسن کاشی آمل بوده و آرامگاهش در سلطانیه زنجان قرار دارد. بازاریابی هوشمندانه قبل از تولید انبوه رمز موفقیت امروز اهالی همین سوله است. همین کار به وسیله متخصص پین ورک قبل از کاشی کاری مهم مهارت خاصی انجام میگیرد. سمرقندی در این باره میگوید: «مولانا حسن در قسم شباب مرد نیکوصورت و سیرت و مومن و متقی بوده و غیر از مناقب ائمه(ع) چیزی نگفته و به مدح ملوک اشتغال نکرده و قصاید او در مناقب شهرت دارد». کاشیهای فیبر معدنی از لحاظ پایداری در برابر آتش در گروه A قرار میگیرند و در مواقعی نظیر مکانهای تجمع عمومی و راههای فرار و گریز از آتش، که مقررات ساختمانی مصالح غیر قابل اشتعال را تجویز میکنند، مصرف میشوند. کاشی و سرامیک غیر شیشهای: جذب آب بیش از ۷ % دارد که به هیچ عنوان برای پوشش کف توصیه نمیشود. مقاومت کاشیها به طور معمول در برابر فشار، سرما و گرما کاهش از سرامیک بوده و به نسبت رطوبت بیشتری را جذب میکنند. زادگاهاش چنانکه خویش بیان می کند آمل و نسبت وی کاشانی است. یکی از حیاتی ترین عوارض به کار گیری از کاشی در معماری ساختمان , بهداشتی بودن آن نسبت به سنگ و سیمان و بقیه مصالح است و دیگر این‌که کاشی و سرامیک عایق رطوبت هم هستند. همینطور سلیمی تونی، ابن حسام خوسفی، محتشم کاشانی، پناهی، افنچنگی و دهها شاعر دیگر قرن نهم و دهم از کاشی تأثیر پذیرفتهاند. به جهت اکثر یا این که برشی مهم جزئیات و دقت بالاتر، می توان از اره دیسکی به کارگیری کرد. رتبه سختی و مقاومت خاک چینی اکثر از سرامیکی میباشد و در مناطقی که رفت و آمد و راه‌بندان سنگینتری وجود دارااست کاشی های چینی آیتم ی بهتری می باشند. به تعبیری دیگرکاشی ها ترکیبی از سفال و لعاب هستند. لعاب (رنگ معدنی) به شرایط مایع روی جسم خشک شده اندود می شود. حسن کاشی از حیث دنیوی تهی دست بود و زندگی به سامانی نداشت اما هیچگاه پیش کسی دست نیاز دراز نمیکرد. پنجاه و هفت قصیده، که یکسری از آنها در مدح امام رضا(ع)، امام حسین(ع) و پیامبر(ص) می باشد البته بیشتر این قصاید در مدح علی(ع) است. در اینجا بیشتر به بررسی وب وب سایت نمایندگی کاشی پ.

ایندکسر