شیر فشار شکن 500 بار – ایتال سرویس -شیر فشار شکن 500 بار -55414397-021

گزینش اندازه فشار شکن بعد از انتخاب آن از نکات حائز دارای می باشد . عملکرد این فشار شکن ها به شکل تحریک پیلوتی است. در صورتی که به وسیله ھوا آزمون شکل گیرد بايد در قسمت خروجي شیر اطمینان كه توسط يك فلنجي بسته شده ، لوله اي به قطر 6mm تعبیه گردد و انتھاي اين لوله در باطن پیاله آب شفافي قرار بگیرد. فشارپایین دست را در دمای اتاق و درحالیکه شیرهای جریان خروجی کاملا بسته میباشند تنظیم نمایید. به خواسته انتخاب شیر فشار شکن مناسب باید به فاکتورهایی از قبیل مقدار فشار سیال موردنظر، اخلاف فشار محل ورود و خروجی، مقدار جریان عبوری از شیر ، دمای گوشه و کنار و سیال، دسته سیال و … سپس از تهیه و تنظیم فشار جریان های خروجی را باز کنید تا از پایداری فشار تهیه شده اطمینان حاصل نمایید. وقتی که آب پر‌نور می شود فشار آب موجب باز شدن سوپاپ آب می شود و در شرایطی که آب خاموش می باشد فشار هوا اصلی وارد نمودن فشار بر بر روی شیر موجب مسدود شدن لوله می شود . مهره نایلونی گشوده شده را مجدداً ببندید. این شیرآلات، فشار قبل از خویش را کمتر ارائه می کنند و در خروجی خود فشاری ثابت به عنوان مثال شش بار را تحویل میدهند. از طرفی فشار مناسب در تاسیسات خانگی چیزی در حدود ۲ تا ۳ توشه است و فشارهای بالای چهار بار زیاد آزار دهنده و موجب مشکلات و خرابی میباشد. شیرآلات کاهنده فشاری که بوسیله مصرف کننده خانگی کارگزاری می‌گردد سایزهایی مانند یک دوم اینچ و سه چهارم اینچ است و بدنه آن ها عموما از فرآورده برنج و آلیاژ برنج میباشد. اهمیت در نظر گرفتن طریق کارکرد شیر فشار شکن مشخص و معلوم شد که بارگذاری بر روی فنر کنترل کننده، از گونه خستگی می باشد؛ بنابراین اهمیت بررسی نیروهای بیشینه و کمینه وارد بر فنر در اختیار گرفتن کننده، برای طرح اولیه فنر در اختیار گرفتن کننده از دو بینش استاتیکی و خستگی طراحی شد و بین طرح های متعدد بهترین طرح تعیین گردید. اشکال متفاوتی فشارشکن در ترازو و مدل­های گوناگون وجود دارد. قطع کننده های خلاء در وضعیت این چنینی نقش مهمی در حفاظت از سیستم لوله کشی دارااست که موجب می شود هوا خلاء را لبریز کند . شیرهای کاهنده فشاری که به وسیله ادارت آبفا و آبفار و سازمان آب استفاده می‌گردد سایزهای بالاتری دارد. هنگامی که بناست آب از محلی حساس طول زیاد، برای مثال یک مخزن بر روی کوه به جایی کلیدی طول کاهش مانند روستایی در دره منتقل شود، فشار زیادی در لوله و خط شیر فشار شکن فاراب انتقال تشکیل میشود. به همین دلیل ، میتوان میزان تقلیل فشار دلخواه را دارای به کارگیری از آن و فشارسنجهای نصب شده در خط بخار به دست آورد . در اینجا اکثر به تحلیل وب تارنما شیر فشار شکن زانتیا.

حتما بخوانید:  چرا تاب از دانشگاه هنر برداشته شد؟