ابتدا دندانپزشک ابزاری را روی لب های شما قرار می دهد تا آنها به طور کامل از روی دندان ها کنار بروند سپس از شما می خواهد که این ابزار را برای چند دقیقه ثابت سر جای خود نگه دارید تا تمام دندانهای شما به وضوح طراحی لبخند دیجیتالی نشان داده شوند. در دنیای امروز دیگر نباید نگران هیچ چیز بود چون تکنولوژه جای هیچ گونه نگرانی برای افراد باقی نگذاشته است. گرچه دیگر دندانپزشک ها و دیگر طرح درمان ها ممکن است از جنبه های خاص تصاویر یا نرم افزار دیجیتالی بهره ببرند، اما اکثر آنها به راهکاری کامل مانند طرح لبخند دیجیتالی دسترسی دارند.

اعضای تیم درمان می توانند مغایرت ها در ساختار دندان های بیمار را مطرح کرده و با استفاده از تصاویر بدست آمده در مورد بهترین راه حل های موجود بحث کنند. سپس بر روی تصاویر ویرایش صورت گرفته و شکل جدیدی از لبخند بیمار با توجه به ویژگیهای صورت و ظاهر فرد طراحی میشود. سوال این است که چگونه به طور دقیق انتقال این اطلاعات از صورت تا دهان، به نمونه، و سپس ترمیم نهایی انجام گیرد.

به طور سنتی، طراحی لبخند توسط تکنسین های دندانپزشکی انجام میشد. اما در روش ترمیم و طراحی توسط نرم افزار DSD به کمک کاملترین اسکن ها، عکس ها و امکانات دیجیتال و از همه مهمتر ارتباط دقیق و برنامه ریزی شده بین پزشک، تکنسین و بیمار، بهترین نتایج حاصل خواهد شد. پروتکل DSD ارتباط مؤثری بین تیم دندانپزشکی و گروهی از تکنسین های دندانپزشکی ایجاد کرده و اعتبار این ویژگی مهم را داراست. لذا این ویژگی ها توانایی ارتباط بهتر بین بیمار و درمانگر را ایجاد کرده و نتیجه درمان را از قابل قبول به فوق العاده تبدیل خواهد کرد.

در رابطه با زیبایی شناسی، چهار مسئله اصلی وجود دارد که باید کنترل شوند تا قابل پیش بینی بودن را بهبود بخشند و انتظارات بیمار را برآورده کنند: مرجع افقی، خط میانی صورت، طراحی لبخند (شکل دندان و آرایش) ، و رنگ. به طور کلی، دندانپزشک زیبایی برای اینکه لبخندی زیبا برای شما به وجود آورد باید بافت لثه، عرض دندان ها، نمای دندان و فواصل بین آن ها و رنگ دندان ها را در نظر بگیرد و در صورت نیاز درمان لازم را انجام دهد. در نتیجه این روش از ترمیم دندانها کمترین احتمال رضایت از برآورده شدن خواسته های بیمار وجود دارد.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد طراحی لبخند دیجیتال چیست لطفا از سایت ما دیدن کنید.

ایندکسر