تعداد خواب های گزینه نیاز چه تعداد است و محل قرار گیری ( به عنوان مثال برخی افراد خواب مهمان در حیث دارند که می قدرت این خواب به ورودی ساختمان نزدیک باشد) ؟ نکاتی که بایستی در ساختمان پیشبینی و رعایت شود تفسیر دیتا می‌شود چنانچه راهرو ساختمان طولانی باشد خوبتر هست که در انتهای آن یک درب پیشبینی شود که بتوان بدین ترتیب یکسری اتاق را اهمیت نیز به مسافرین V.I.P (وی.آی.پی) تحویل داد، این عمل از لحاظ امنیت و حفاظت آن‌ها مضاعف بهجا خواهد بود و همین قابلیت نیز که یک خانواده پهناور برای مدتی در چند اتاق اقامت کنند و از دیگر قسمتها مجزا باشند مهیا خواهد شد. بهترین خط مش حل همین مورد قضیه تفسیر و توجیه کردن کارفرما می باشد که طرح می قدرت طبق نیاز ها و سلایق کارفرما طراحی شود در غیر این رخ طرح بهترین ساختمان دنیا به کارفرما تحویل داده شود مطمئنا گزینه پسند واقع نخواهد شد. کد ایمنی جانی موسوم به NFPA101 رایج ترین کد حریق مورد استعمال در ایالات متحده و چندین مرز و بوم دیگر است. در حقیقت، حالت ایمنی حریق شاید متداول ترین موقعیت کد ساختمانی هستند که یک طراح داخلی می بایست آنها را رعایت کند. بازدیدهای بازرسان ساختمانی در زمانه ساخت، انطباق ساختمان اهمیت کد را طراحی ساختمان گالری تایید می کند. پلان ساختمان ها ارایه، در دست گرفتن و در نهایت به وسیله بخش ساختمان تایید می شود. بنابر اندازه، گونه و محل ساختمان، تایید آن به مهر و امضای یک مهندس یا معمار نیاز دارد. از دیگر مزایای طراحی ساختمان های پایدار خودداری از تولید دوباره بنا یا تعمیر آن از طرز استفاده از شیوه های مطمئن در ساخت بناست. بنا ساختمان اسکلت بتنی بوده و وضعیت دسترسی آن از قسمت جنوب و غرب می باشد. هدف از این کد همین میباشد که حداقل حالت به جهت تامین ایمنی منطقی در برابر حریق در ساختمان ها و سازه ها فراهم شود. اتاق خواب: اتاق های خواب از پاراگراف فضاهای منزل میباشند که نیز به جهت استراحت افراد خانواده و هم به تیتر یک فضای خصوصی به جهت محافظت وسایل شخصی و فعالیت های شخصی افراد نظیر مطالعه،انجام کارهای هنری،خیاطی ،بازی کودک هاو… آیتم به کارگیری قرار می گیرد.

ایندکسر