[ad_1]

با توجه به بیماری همه گیر ، بسیاری از آمریکایی ها امسال در روز شکرگذاری به دیدار اقوام نمی روند. با استفاده از این معما ، منهای جمعیت همچنان می توانید هیجان سفر را تجربه کنید. با استفاده از کد فرودگاه از کارتهای سوار شدن ، هر عبارت شکرگذاری را روی صفحه عزیمت پر کنید.

هر کارت پرواز شامل ترتیب خط پاسخ در صفحه عزیمت است. می توانید کد فرودگاه را بشکنید ، اما نامه ها باید به ترتیب وارد شوند.

خلبانان مکرر واقعی کارتهای پرواز را قطع می کنند و آنها را مرتب می کنند تا یک تصویر پنهان و یک پیام جشن را نشان دهند.

نسخه تعاملی یا چاپ شده این پازل را در اینجا پر کنید.

[ad_2]

منبع: book-news.ir

ایندکسر