[ad_1]

سال گذشته ما فقط سعی داشتیم با مشت ها رول شویم. ما امیدواریم که اکنون بتوانیم برخی از این مهارتهای بقا را در امور مالی خود اعمال کنیم.

[ad_2]

منبع: book-news.ir

ایندکسر