پیستون (Piston) قطعه ای تقریباً استوانه ای شکل می باشد که درون سیلندر حرکت رفت و برگشتی انجام می دهد. کارایی این قطعه به این رخ می باشد که زمانی که گاز سردخانه بوسیله کمپرسور کلیدی فشار زیادی به سمت اپراتور دستگاه ارسال میگردد و در اپراتور سرمای واجب به گاز داده میشود، گاز به سمت فن فریزر ارسال می‌شود تا حیاتی یاری آن محفظه و یا کابین فریزر خنک شود. همانطور که در بخش معرفی هیتر المنت توضیح دیتا شد، ترمودیسک هشدار مربوط به فراوان شدن برفک روی لولههای اپراتور را به برد اهمیت سردخانه ارسال میکند. زمانی که دمای فریزر در درحال حاضر زیر داخل شدن هست همین قطعه هشدار کاهش دما را از ترموستات دریافت مینماید و کمپرسور را برای اینکه بتواند دمای گزینه نیاز کابین فریزر را تأمین کند به فعالیت میاندازد. از همین رو، ترمودیسک هشدار ازدیاد برفک تولید شده بر روی لولههای اواپراتور را به برد حساس اعلام کرده و برد دستور آغاز به عمل را، بهمنظور برفکزدایی به هیتر المنت دستگاه خواهد داد. در یخچالهای نو فراست به طور معمول قطعهای مهم اسم هیتر المنت یا این که المنت هیتر وجود دارد. فرسایش شعاعی به معنای سایش سطح دیواره یا این که کنارههای دامنه و تاج پیستون و خوردگی آن ها است. علت مرسوم دیگری كه برای همین كار وجود دارد انبساط بیش از میزان پیستون در محل خروج دود میباشد ولی این حالتی بخش اعظم در سیلندرهایی حادثه می افتد كه بر بر روی دهانه خروجی آن‌ها پل زده شده هست . از سوی به لطف وجود زیرساخت پتروشیمی و پالایشگاهی مطلوب در کشور، مزیت تامین ۶۰ % دیگر ساختار یک ماشین که قطعات پلیمری و پلاستیکی هست، ایجاد می شود. ترموستات یکی از از قطعات موجود در سردخانه است که وظیفه حیاتی آن تنظیم دما و در عین حال خاموش و پر‌نور کردن کمپرسور در دستگاه است. به عبارت دیگر در همین دما این قطعات در ترمودیسک به یکدیگر میچسبند. در همین شکل دوباره ترموستات وارد فعالیت میشود. زمانی که عضو غذای گرمی را در درون فریزر قرار میدهد و یا درب آن را باز و بسته میکنید، دمای داخل فریزر از موقعیت تعادل بیرون می‌گردد و می بایست کمپرسور وارد کار شود و دوباره دمای یخچال فریزر را به حد مناسب برساند. هنگامی که موتور دستگاه بیش از حد داغ می‌گردد و یا این که این‌که از موتور یخچال فریزر جریان برق زیادی عبور میکند، همین قطعه مانع عبور جریان الکتریسیته و یا این که انقطاع شدن جریان میشود. زیرا این قطعه مهم شالوده کمپرسور به رخ سری بسته می‌شود در سرانجام هنگامی که حرارت موتور در یخچال ارتقا مییابد، ارتفاع ورقه بی متال در آن افزایش مییابد و همین ارتقا طول سبب ساز جدا شدن ارتباط موتور و رله و جریان برق در مدار دستگاه میشود. زمانی که دمای درون محیط یخچال به میزان مورد حیث رسید، ترموستات در صورتی که به درستی فعالیت کند، دستور توقف عملیات را به جهت کمپرسور صادر میکند. زمانی که شما دمای یخچال فریزر را روی عدد گزینه حیث خویش تهیه میکنید، کمپرسور به جهت اینکه دمای محیط یخچال را به دمای ست شده برساند وارد عمل میگردد و فعالیت خویش را قیمت پیستون سمند ef7 آغاز میکند. هنگامی که دمای سردخانه به چیزی در حدود ۵- درجه سانتیگراد میرسد، کنتاکتهای ترمودیسک در نزدیک ترین شرایط ممکن به هم قرار دارند. وقتی که اپراتور در درحال حاضر سرد نمودن گاز است، بر روی لولههای آن به شکل مداوم برفک ساخت میشود. در اصل کار آب نمودن این برفکها بر عهده هیتر المنت است. علاوه بر این‌که تمام کارداران ساخت ذوب شدگی در پیستون میتوانند سبب ساز باخت و ترکخوردگی آن نیز شوند، عامل ها دیگری هم در پیدایش همین مشکل نقش دارند. در همین مطلب به طرز کارکرد همین عضو حساس، عوامل فساد و روشهای جلوگیری از زخم دیدن آن نگاهی میاندازیم. این سیم پیچ راهانداز در اصل وظیفه به کار انداختن قلب یخچال به این معنی که کمپرسور را بر عهده دارد. به کلمه دیگر ترموستات در یخچال نقش کنترلکننده دما را بر عهده دارد. در نتیجه یک موتور هارلی داویدسون صدایی شبیه به tomp-tomp دارااست که شخصیت خاصی به همین موتور سیکلت دیتا است. قطعه دیگری که در کلیه یخچالهای موجود در بازار وجود داراست و روزگار عیبیابی حتماً بایستی به آن دقت خاصی داشته باشید، قطعه رله آغاز است. در اکنون حاضر در عمده یخچالهای موجود در بازار از یکی از دو مثال ترموستات بیمتال و ترموستات سیلندر گازی و مومی به کار گیری میشود. پیستون پراید STD تبریز ، یک عدد از اثاثیه یدکی کلیدی به جهت پراید STD می پیستون های ماشین باشد. ترموستاتها انواع گوناگون و گوناگونی دارند که بسته به مدل و نوع یخچال فریزر و یخچال یکی از آن‌ها در دستگاه به کار گیری میشود. حتماً به گونه ترموستاتی که در فریزر استفاده شده است، توجه کنید. پیستون های آلومینیومی در هر دو نوع، انتقال حرارتی بالایی دارا‌هستند و شکلپذیری مهربانی نیز برخوردارند و درنتیجه خطر شکستن آن‌ها کاهش است، ولی قیمتشان نسبت به پیستون های چدنی بخش اعظم است.

ایندکسر