[ad_1]

در حالی که فقط در سال گذشته ارتباط با بیماران و خانواده ها از طریق صفحه نمایش سخت احساس می شد ، اکنون این یک موضوع دلسوزانه است.

[ad_2]

منبع: book-news.ir

ایندکسر