در واقع پلنیوم باکس نوعی باکس اختلاط هوا هست که در آن می اقتدار اساسی اعتنا دسته طراحی آن هوا را به صورت به طور کامل لایه ای و آهسته توزیع نمود. جهت کارگزاری پلنیوم باکس از پیچ و مهره خاصی به کار گیری نشده و از لبههای خمدار و بستهای خرچنگی به جهت اتصال بخشهای جعبه توزیع هوا امداد گرفته خواهد شد. به جهت خودداری از هرگونه نشت هوا و افت فشار و پرهیز از تبادل دمایی ما در بین دمای فضای سقف کاذب و بدنه ی پلنیوم باکس و همچنین خودداری از تکثیر صدای هوای شناور در درون پلنیوم باکس، در بدنه ی داخلی یا این که خارجی آن ها از عایق الاستومری به کارگیری میشود. خیسی و تعریق پلنیوم باکس در دوران استعمال بهعنوان گوشه ای از سیستم سوز و سرما و گرما امری معمولی بوده و بهدلیل تفاوت دمای هوای درون و خارج رخ خواهد داد. جریان هوا از شیوه لولههای خرطومی به پلنیوم باکس رسیده و آن‌گاه از انجام عمل یکنواختی به وسیله اشکال روزنه هوا شاهد پخش جریان هوا ثابت در ساختمان را باعث خواهد شد. 4. قابلیت و امکان ساخت در انواع سایز و بعدها مختلف اساسی در لحاظ گرفتن شرایط سقف کاذب. جهت هوارسانی در سقف فضاهایی نظیر لابی های ساختمانهای مسکونی، تالار های ساختمانهای اداری، تجاری، پاساژها و هتلها، روزنه های دکوراتیو (اسلوت و خطی) طراحی و اجرا می گردد. جهت هوارسانی در سقفِ فضاهایی مانند لابی های ساختمانهای مسکونی، لابی و سالنهای ساختمانهای اداری، تجاری،پاساژها و هتلها، روزنه ها بصورت دکوراتیو(اسلوت و خطی)، طراحی و اجرا می گردد، لذا اهمیت دقت به این که لاینِ مهم کانالِ هوا از سقف کاذب عبور می کند، جهت رسیدنِ هوای کانالِ اهمیت به دریچه ها از قطعه ی حجمیکی بنامِ پلنیوم باکس به کارگیری می شود. عمدتا جهت دارای ربط ساختن خط دارای شبکه هوا در سقف کاذب و پلنیوم باکس ، از گونه های کانال خرطومی ( فلکسیبل) به کار گیری می شود که به وسیله بست و چسب هوابندی از هر دو سو هوابندی می شود . 5. امکان تعبیه ی حاشیه ی خم دار در نصیب دهانه ی خروجی هوا، که منجر اتصال روزنه هوا توسط بست های خرچنگی به باکس می شود. این مدل پلنیوم باکس ها باعث پخش هوا و تعدیل در فشار خروجی هوا از کل بخش ها دریچه های خطی و اسلوت میشوند. بست های خرچنگی باعث جلوگیری از شکاف کاری بر بر روی کادر روزنه ها می عکس پلنیوم باکس گردند.

ایندکسر