[ad_1]

در بیشتر شرایط ، تب در کاهش شدت بیماری و کوتاه شدن مدت زمان آن مفید است.

[ad_2]

منبع: book-news.ir

ایندکسر