تست های تشخیصی اضافی حساس توجه به نتایج توضیح درحال حاضر و معاینه بالینی هر فرد و سن شروع ژنیکوماستی التماس می شود. سن شیوع آن 12 تا 15 سالگی و بیشتر یک طرفه است. پهناور بودن سینه در مردان می تواند یک طرفه یا این که دو طرفه باشد. چنانچه مشکل ژنیکوماستی دارید، انجام جراحی ریز کردن سینه مردانه ممکن است قدم مهمی در جهت بهبود سالم روحی شما باشد. در صورتی که شما داروهایی مصرف میکنید که ممکن هست سبب ساز ژنیکوماستی شود، ممکن می باشد به سفارش پزشک برای مدتی واجب باشد مصرف آن دارو را قطع کرده و یا این که آن را مهم دارویی دیگر جایگزین کنید. همچنین انقطاع نمودن مصرف داروهایی که به جهت تصحیح اختلال سیستمیک یا سیر طبیعی ژنیکوماستی فیزیولوژیک به کار می رود، بیشتر باعث به بازگشت خود به خودی ژنیکوماستی می شود؛ اگر‌چه تصحیح ایراد زمینه ای به ویژه اگر بیماری طول کشیده و فیبروز بافت سینه تولید شده باشد، موءثر نیست؛ بنابراین هنوز هم طریق های جراحی، درمان استاندارد ژنیکوماستی است. غالبا در سنین بالای 65 سال تولید می شود و علت آن کاهش تراز پلاسمایی تستوسترون و تبدیل محیطی تستوسترون به استروژن هست (آروماتیزاسیون محیطی) و در عاقبت نسبت استروژن به تستوسترون ارتقا یافته که باعث به ژنیکوماستی می شود. به استدلال ارتقا نسبت استرادیول به تستوسترون در بعضی از پسران تولید شده و سبب به ژنیکوماستی تا 65 % موردها می شود. در شکل لزوم، آزمون های هورمونی تستوسترون استرادیول و دی هیدرواپی آندروسترون، سونوگرافی، سونوگرافی سینه و ماموگرافی (در صورت وجود جمع سینه)، آزمون های تیروئید (در شکل وجود عده در تیروئید) درخواست می شود. همینطور ارتقا استروژن در ناحیه سینه به شکل موضعی، عمل آروماتاز را افزایشش می‌دهد ( تبدیل هورمونهای مردانه به هورمونهای زنانه) که همین دستور در راستا ژنیکوماستی نقش دارد. به ادله اثر گذاری استروژن های جفت بر روی بافت سینه نوزاد (جنین) به وجود می آید. همین موقعیت به طور معمول چندین هفته تا تعدادی ماه آنگاه از تولد، حساس رجوع سطح استروژن به حد طبیعی، خویش به خود از بین می رود و به ندرت نیاز به درمان دارد. موقتی است و چندین هفته پس از به دنیاآمدن نوپا ناپدید می شود. اگر شما همین مقاله را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد بدن چرب نی نی سایت بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر