کشتی های شبحخواهرم نیمه دیگر من بود تا اینکه در جهات مختلف حرکت کردیم و تصمیمات زندگی خود را گرفتیم.


منبع: book-news.ir

حتما بخوانید:  قیمت دستگاه نیتروژن ساز صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید