[ad_1]

خواهرم نیمه دیگر من بود تا اینکه در جهات مختلف حرکت کردیم و تصمیمات زندگی خود را گرفتیم.

[ad_2]

منبع: book-news.ir

ایندکسر