[ad_1]

داستان “10 دسامبر” جورج ساندرز سوالی را به وجود می آورد که بسیاری از بیماران و مراقبان را به کام خود می کشد: آیا می توانیم خود یا همدیگر را از رنج نجات دهیم؟

[ad_2]

منبع: book-news.ir

ایندکسر