در بخش دوم باید سه سوال امنیتی را انتخاب کنید. در پایین ورقه می بایست سه سوال امنیتی را مشخص و معلوم کنید و جواب آن را هم وارد کنید. همینطور خدمت Apple Cash نیز از فعالیت خواهد افتاد. کلیدی فعال شدن اکانت ایکلود کاربر، قابلیت استعمال از سرویس بکاپ و ریستور و حجم بدون‌پول 5 گیگابایتی اپل در سرویس ذخیرهسازی ابری آیکلود فراهم میشود. فهرستی از برنامههای اپل که دارای iCloud کار می‌نمایند ظاهر میگردد و علامتهای آنها نشاندهنده فعال یا غیرفعال بودن آنهاست. اگر بهتازگی یک آیفون پایانی مدل خریدید و نمیدانید به چه صورت آن را فعال کنید، سادهترین رویکرد برای ساختن اپل آیدی را در ادامه بخوانید. از طرفی ممکن میباشد داده ها و اسناد مهمی در دستگاه خود داشته باشید و سرقت آن دستگاه به جهت شما گران تمام شود. 3. بر بر روی اپل آیدی خویش تپ کنید. دیگر نمی توانید از سرویسی که به اپل آیدی نیاز دارد. هر آدرس ایمیلی برای به کار گیری در همین تراز مناسب میباشد ولی توجه کنید که به آدرس اینترنتی خویش دسترسی داشته باشید و از استعمال کردن ادرس ایمیلهای جعلی جلوگیری کنید. در همین قسمت از روش درست کردن Apple ID ، بایستی اطلاعات فردی خود را وارد نمایید. در اول قسمت، آیتم None را گزینش نمایید. 8. هم اکنون در قدم بعدی و به خواسته ساخت اپل آیدی از روش منو Account زیر منو Sign in را تعیین نمایید. برای ساخت اپل آیدی دارای آیتونز ، نخست نرمافزار آیتونز را گشوده کرده و سپس با کلیک بر نوار منو بالا سمت چپ بر مورد Account کلیک کنید. در این نصیب شیوه ایجاد اپل آیدی بدون شماره تلفن را مرور میکنیم. در ادامه همین طریق ایجاد اپل آیدی رایگان، در پنجره جدید، بضاعت تولید Apple ID را خواهید داشت. در طرز درست نمودن اپل ایدی ، اعتنا داشته باشید که برای ساخت اکانت و ورود به آن در بهروزرسانی نو آیتونز، بدون شک نیاز به شماره تلفن معتبر خواهید داشت. در واقع، احتمالاً بدون اپل آیدی نمی توانید از دستگاه جدید اپل خود، چه آیفون 12 باشد و چه آیپد ایر، مدتی طولانی استعمال کنید. درصورتیکه دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ دیتاها دوچندان بخش اعظم در گزینه اپل ایدی مهم شماره مجازی لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر