[ad_1]

[Read more on Moderna’s Covid-19 vaccine.]

زیاد. دولت ایالات متحده یک میلیارد دلار برای حمایت از طراحی و آزمایش واکسن Moderna تأمین کرده است. محققان موسسه ملی بهداشت بسیاری از تحقیقات را انجام داده اند ، از جمله آزمایشات بالینی. اگر ایمن و موثر بودن واکسن باشد ، Moderna همچنین 1.5 میلیارد دلار در ازای 100 میلیون دوز اضافی دریافت کرد.

اگرچه Pfizer توافق نامه پیش خرید مخصوص واکسن خود را دارد ، اما برای پشتیبانی از طراحی یا آزمایش آن هزینه ای از Operation Warp Speed ​​نگرفت.

[ad_2]

منبع: book-news.ir

ایندکسر